นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมหารือ สส. ประจวบคีรีขันธ์ แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนป่ากุยบุรี

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้  หารือร่วมกับนายมนตรี  ปาน้อยนนท์ สส. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้นำผู้แทนสภาองค์กรชุมชนอำเภออ่าวน้อย และผู้นำหมู่บ้านตำบลอ่าวน้อย  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ เข้าร้องเรียนประเด็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี และเขตนิคมสร้างตนเองประจวบคีรีขันธ์พร้อมหารือแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับเรื่องไว้พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content