อดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ จับมือบางจาก พันธมิตรรักษ์สิ่งแวดล้อมหนุนแก้วเพาะกล้าไม้

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ กรมป่าไม้ งกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ และบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด โดยระยะที่ 2 ในปีแรก บางจาก ส่งมอบ “แก้วเพาะกล้า” ให้กรมป่าไม้ จำนวน 1.2 แสนใบ สำหรับระยะที่ 3 ในปลายปีนี้ บางจาก ตั้งเป้าหมายที่จะส่งมอบแก้วให้กรมป่าไม้ 5 แสนใบ โดยแก้วดังกล่าวได้มาจากการที่ร้านกาแฟอินทนิล ได้จัดโครงการร่วมกับลูกค้าของอินทนิล นำแก้วกาแฟที่ใช้แล้ว 5 ใบ ทำความสะอาดและมาแลกเป็นส่วนลด 5 บาท ในการซื้อเครื่องดื่ม และพิเศษ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก สามารถสะสมได้สูงสุด 50 ใบ ใช้แทนส่วนลด 50 บาท ตลอดเดือนมิถุนายนนี้

ทั้งนี้ แก้วกาแฟอินทนิล เป็นแก้วที่ผลิตจากพืช 100% สามารถย่อยสลายได้ภายใน 6 เดือน-1 ปี โดยได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วว่า สามารถนำกล้าไม้ที่เพาะกับแก้วดังกล่าว ไปปลูกในดินได้ทันทีไม่ต้องถอดกล้าไม้ออกจากแก้ว ซึ่งจะย่อยสลายไปโดยธรรมชาติ ทั้งนี้ ในการหารือดังกล่าวมีผู้อำนวยการส่วนผลิตกล้าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ร่วมให้ข้อมูลด้วย

Leave a Comment

Skip to content