นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางไปมอบเงินบริจาค เพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน High Flow แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 เครื่อง

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เดินทางไปมอบเงินบริจาค จำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน High Flow แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

Leave a Comment

Skip to content