นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมความพร้อมในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. ประจำปี 2564

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom  Meeting จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

  1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564  ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 
  2. มอบหมายให้กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) จัดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า จำนวน 10 นาย ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดการจราจร ในระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2564  ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานต้นสังกัดกำชับเกี่ยวกับการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย และเป็นระเบียบ 
  3. มอบหมายทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. รวบรวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ภายในวันที่8 ตุลาคม 2564 

โดยในการประชุมดังกล่าวมีผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ ผู้อำนวยการส่วน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

Leave a Comment

Skip to content