นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 29 มิ.ย. 64 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการสนทนาเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้โดย นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายพิชัย เอกศิริพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน และเจ้าหน้าที่จาก สจป. 12 (นครศรีธรรมราช) ส่วนจัดการป่าชุมชน ศูนย์ป่าไม้นครศรีธรรมราช ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 12สุราษฎร์ธานี) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายมนพ ประพฤติชอบ ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผลงานเด่น นวัตกรรมต่างๆ รวมไปถึงจุดแข็งและจุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานป่าชุมชน ตลอดจนเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การแบ่งปันข้อมูล และการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ในพื้นที่ โดยท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้กำลังใจกับเครือข่ายป่าชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานป่าชุมชนไปด้วยกัน

Leave a Comment

Skip to content