พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบกล้าไม้ตะเคียนทอง จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เพื่อให้นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปลูกเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับมอบกล้าไม้ตะเคียนทอง จากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เพื่อให้นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปลูกเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกล้าไม้มงคลให้กับรัฐมนตรีทั้งคณะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมรณรงค์ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ รวมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ และร่วมลงทะเบียนในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยการมอบกล้าไม้ดังกล่าว มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปล.ทส. นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายพฤกษ์ โสโน ผอ.สสป. เข้าร่วมด้วย

Leave a Comment

Skip to content