นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธาน

Leave a Comment

Skip to content