นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT กรุงเทพฯ

Leave a Comment

Skip to content