นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ (ตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี) ครบรอบปีที่ 29 สู่ปีที่ 30 ก้าวใหม่พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมแสดงความยินดี

ในการนี้ รมว.ทส. ได้เน้นย้ำการทำงานของกรมควบคุมมลพิษ ต้องประสานงานกับทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เรื่องการร่วมกันแก้ไขปัญหามลพิษทั้งปัญหาขยะ คุณภาพน้ำ และคุณภาพอากาศ อีกทั้งการทำงานต้องมีความอดทน มีวินัย ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการทำความเข้าใจในด้านการสื่อสารและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชน ดังคำปฏิญาณตนผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อม “น้ำต้องสะอาด อากาศต้องบริสุทธิ์ หยุดมลพิษ”

Leave a Comment

Skip to content