นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี (ซึ่งตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี) ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของกรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ในการนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน มีวินัย ซื่อสัตย์ อีกทั้งต้องมีความตื่นตัว และต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ รวมถึงต้องเข้าใจบริบทของหน่วยงานตนเองว่าได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยอย่างไรบ้าง

ทั้งนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของประชาชน การสร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น

Leave a Comment

Skip to content