นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 22 เมษายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. สำหรับกรมป่าไม้ มีนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดี กรมป่าไม้ ลงพื้นที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ซึ่งเป็นไม้ของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดไวได้ พร้อมทั้ง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจลาดตระเวนเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบตัดไม้หวงห้าม โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ ลดน้อยลงกว่าปกติ ขอให้วางแผนการทำงานให้ดีอีกทั้ง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา

Leave a Comment

Skip to content