นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ เดินทางมาตรวจติดตามการปฏิบัติงาน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร พร้อมทั้ง เตรียมการซักซ้อมข้อมูลประกอบการประชุมผู้บริหารกระทรวง ทส. (นอกสถานที่) จังหวัดมุกดาหาร

Leave a Comment

Skip to content