นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดระนอง

                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)  พร้อมด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)  และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดระนอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และราษฎรในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

                ในการนี้ รมว.ทส.ได้กล่าวพูดคุยกับประชาชนที่มาต้อนรับและมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใช้พื้นที่ป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง พร้อมกับได้มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน ให้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 5 ป่าชุมชน และมอบเงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน จำนวน  9 ป่าชุมชน โดยมีรองอธิบดีกรมป่าไม้ (นาวจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นผู้ส่งมอบ และได้มีการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดได้มีการตรวจคัดกรอง ให้ผู้ร่วมงานใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างระหว่างกัน ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดระนอง

Leave a Comment

Skip to content