นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. คณะผู้บริหาร ทส. และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส.

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.  พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. คณะผู้บริหาร ทส. และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา ปัตตานี และยะลา  สำหรับในพื้นที่จังหวัดพัทลุง รมว.ทส. พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางมายังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน  ภายหลังจากกล่าวให้กำลังใจ พร้อมมอบอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่แล้ว ท่าน รมว.ทส. ได้มอบหนังสืออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน และมอบเงินอุดหนุนให้กับชุมชน อีก 4 ชุมชน ประกอบด้วย

1. การมอบหนังสืออนุญาตการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามโครงการ คทช. จำนวน 3 พื้นที่ เนื้อที่รวม 968-0-90 ไร่ ได้แก่

                – ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนเสาธง ป่าควนนายสุก และป่าควนนายหวัด เนื้อที่ 730-0-80 ไร่

                – ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาหวัง ป่าเขาคับ ป่าเขาเขียว และป่าเขายาโง้ง เนื้อที่ 102-3-38 ไร่

                – ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าควนโคกยา ป่าควนโต๊ะดน และป่าควนนุ้ย เนื้อที่ 135-0-72 ไร่

2.  การมอบหนังสือแสดงป่าชุมชน จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่

                -ป่าชุมชนบ้านเขาอ้อ

                – ป่าชุมชนบ้านนาสวน

                – ป่าชุมชนบ้านเขากลาง

                – ป่าชุมชนบ้านเขาวังทอง

                – ป่าชุมชนปากสระ

3. การมอบเงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 4 ป่าชุมชน ได้แก่

                –  ป่าชุมชนบ้านนาบอน

                – ป่าชุมชนบ้านป่าพงศ์

                – ป่าชุมชนบ้านป่าแก่ออก

                – ป่าชุมชนบ้านเขาวังทอง

ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัทลุงมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ว่า ทุกคนที่มาลงนามไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง แต่จะตกทอดถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับหนังสือแสดงป่าชุมชน และเงินอุดหนุน ซึ่งหมายถึงการที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีของจังหวัดพัทลุงจะเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่น ๆ ในอีก 76 จังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content