นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เข้ารับมอบเงินสนับสนุน การปลูกและบำรุงรักษาแปลงฟื้นฟูสภาพป่า

                เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เข้ารับมอบเงินสนับสนุน การปลูกและบำรุงรักษาแปลงฟื้นฟูสภาพป่า จากดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์  โดยมีนายเดวิด ไลแมน อุปนายกสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมจุลจอมเกล้า ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

                ซึ่งในการมอบเงินสนับสนุนการปลูกและบำรุงรักษาแปลงฟื้นฟูสภาพป่า ทางมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์มีความประสงค์ที่จะปลูกและบำรุงรักษาแปลงฟื้นฟูสภาพป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

Leave a Comment

Skip to content