นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหา

            นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและชาวกะเหรี่ยง การปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจระดับชาติเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดสวัสดิการของประชาชนให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน (Big data) รวมทั้งการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และมีคณะผู้บริหาร ทส. คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

            ในที่ประชุมได้ข้อสรุป ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงไว้ 7 เรื่อง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยจะมีตัวแทนทั้งภาครัฐ พีมูฟ และกลุ่มบางกลอย ในกรอบเวลาดำเนินการ 30 วัน และจะเริ่มประชุมคณะกรรมการชุดนี้ทันที จากนั้นจะรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาบางกลอยให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบในวันนี้ ส่วนเรื่องคดีความพนักงานสอบสวนจะนำสำนวนส่งอัยการ

            ทั้งนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้ มีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content