นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและดำเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง

วันที่ 29 มกราคม 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและดำเนินการในข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง กรณีราษฎรได้รับความเดือนร้อนจากการปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า ในพื้นที่โครงการพัฒนาป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตดิตถ์ 13 ราย ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

โดยมี นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทำงานเพื่อออกแบบแนวทางเชิงรุกในการแก้ไขปัญหาและแนวทางการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 25 คน

Leave a Comment

Skip to content