นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานสัมมนามอบนโยบายบริหารจัดการไฟป่า

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานสัมมนามอบนโยบายบริหารจัดการไฟป่า พร้อมทั้งเปิดตัวโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” และโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อีกทั้งปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ชุมชนวิถีใหม่ ลดฝุ่น หยุดเผา เพื่อเรา เพื่อโลก” ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และผ่านทาง VDO Conference ไปยังสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 20 จังหวัด เครือข่าย ทสม. และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล เข้าร่วม

            ทั้งนี้ รมว.ทส. ได้ฝากให้ทุกภาคส่วน สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นจิตสำนึกแก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับเงื่อนไงและมาตรการต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและช่วยกันดูแลป่า โดยหัวใจสำคัญ คือ การบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำขอให้ใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีการเปลี่ยนแปลงเป็นที่ประจักษ์ และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความต่อเนื่อง เข้มข้น เพื่อให้ประเทศไทย มีอากาศที่สดใสสู่รุ่นต่อไปในอนาคต

Leave a Comment

Skip to content