นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษ

          วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสื่อสารฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ครั้งที่ 3 (1/2564) ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) โดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วม

          โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่อาจสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ (1 – 7 กุมภาพันธ์ 2564) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เนื่องจากมีสภาวะอากาศที่มีกระแสลมอ่อนลง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการเชิงรุกและเตรียมการยกระดับมาตรการ/แนวทางการดำเนินงานตลอดช่วงเวลาวิกฤตตามแผนที่กำหนด โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะภายใต้มาตรการ “ลดแหล่งกำเนิด – หยุดยั้งปัญหา – ควบคุมพื้นที่” และรองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมป่าไม้ ในการประสานงานกับจังหวัด ในการจัดตั้ง War Room ในทุกจังหวัด รวมถึงการดำเนินการตามมาตรการชิงเก็บ และสื่อสารประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และท่านประธานการประชุมได้มอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ควบคุมและตรวจตราอย่างใกล้ชิดในการป้องกันไม่ให้ไฟลามเข้าในพื้นที่เขา ซึ่งจะเข้าไปดับไฟได้ยาก และแจ้งว่าจะมีการลงนาม MOU เพิ่มเติม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการกระจายอำนาจเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถใช้งบประมาณสำหรับดำเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องต่อไป

Leave a Comment

Skip to content