นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปประเด็นการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น ณ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปประเด็นการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจหน้าที่ของกรมป่าไม้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ซึ่งในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่สภาวะวิกฤต ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าดีกว่าการเข้าไปดับไฟ ดังนั้น พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จึงมีส่วนสำคัญที่สุดที่จะทำไม่ให้เกิดปัญหานี้คือ ต้องไม่จุดไฟใดๆ ในช่วงนี้ และหากพบเห็นไฟไหม้ป่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็ว เพื่อให้เข้าไปดับไฟได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้กรมป่าไม้ได้บูรณาการดำเนินงานกับภาคส่วนต่างๆ และได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ไฟป่าจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือแล้ว รวมทั้งในปีนี้ได้มีแนวคิดและมาตรการชิงเก็บเชื้อเพลิงเพื่อนำเศษใบไม้มาใช้ประโยชน์โดยนำไปบดอัดเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ มีเป้าหมายนำร่องในพื้นที่ 10 จังหวัด รวม 1,000 ตัน

Leave a Comment

Skip to content