นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงกรมป่าไม้ 2564

                28 ธันวาคม 2563 ณ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิงกรมป่าไม้  2564 พร้อมกันใน 10 จังหวัดภาคเหนือ  ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส.  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนเครือข่ายจิตอาสาป้องกันไฟป่า ทสม. เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายรัฐพล  นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมงาน นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้   

                ภายหลังพิธีเปิดโครงการ รมว.ทส. ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่าโดยการใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว จากโครงการลดปริมาณเชื้อเพลิง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ใบไม้ต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ป่า ใบไม้แห้งหญ้าแห้งกิ่งไม้ต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากบริษัทเอกชนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าภาพในการรับซื้อวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงนำออกจากป่าขายในปริมาณกว่าหลาย 100 ตัน ด้วยกัน และการชิงเก็บก่อนที่จะเกิดสถานการณ์ควันจากไฟป่าขึ้นและขอความร่วมมือจากประชาชนทุกๆคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดภาคเหนือ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ อปพร. อาสาสมัครและทหารที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการนำเอาเชื้อเพลิงเหล่านั้น ออกมาด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้น สามารถทำให้วัสดุนั้น มีคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น การแปรสภาพไปเป็นเชื้อเพลิง RDF และการแปรสภาพไปเป็นสินค้าชนิดอื่นๆอย่างเช่น ภาชนะ หรือถ่านหุงต้ม ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่  และขอให้คิดว่าวัสดุเชื้อเพลิงเหล่านั้นคือเงินรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยป้องกันไฟป่าได้อีกทางหนึ่ง

Leave a Comment

Skip to content