พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  5 ธันวาคม อีกทั้ง เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  โดยมีคณะรัฐมนตรี  ประธานรัฐสภา ผู้บริหารของทุกกระทรวง ทบวง กรม  และประชาชนทั่วไป ร่วมรับเสด็จฯ และร่วมจุดเทียนเพื่อสดุดี และน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

                ในการนี้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมพิธี และร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกหน่วยงานด้วย

Leave a Comment

Skip to content