นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”

            วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) ซึ่งมี นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ลงนาม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และเครือข่าย ทสม. ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิดบีกรมป่าไม้ และนายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

            ในการนี้ รมว.ทส. กล่าวว่า “ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อมีการกำจัดอย่างไม่ถูกต้องนั้น จะก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษอย่างมาก ซึ่งคนที่จะได้รับผลกระทบต่อไปก็คือสุขภาวะของพวกเราทุกคนนั่นเอง ปัจจุบัน เราได้มีกฎหมายห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ เมื่อเรามีการทิ้งอย่างถูกต้อง คัดแยกอย่างเหมาะสม ในปี 2565 เราจะได้ไม่ต้องมีการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกต่อไป ไทยจะต้องไม่เป็นถังขยะของโลก”

            สำหรับโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” นั้น เป็นความร่วมมือกันบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการสร้างพลังเครือข่ายทั่วทั้งประเทศ ในการสร้างความตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่าน 2 ความร่วมมือหลัก คือ ขยายจุดวางถังรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และร่วมกับ อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เพื่อเป็นตัวแทนสื่อสาร สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านประเทศไทยมีปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 4 แสนตันต่อปี แต่มีการทิ้งอย่างไม่เหมาะสม สามารถคัดแยกไปใช้ประโยชน์ต่อได้เพียงแค่ 500 ตันต่อปี ทำให้ต้องมีการนำเข้าขยะกว่า 5 หมื่นตันต่อปี ซึ่งโครงการนี้จะสามารถช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าขยะดังกล่าวได้ในอนาคต โดยในพิธีลงนามนี้ รมว.ทส. พร้อมกับนายสมชัย ได้ทำการหย่อยขยะอิเล็กทรอนิกส์ลงในถังขยะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มโครงการอีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content