นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการ “ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป่า ลดก๊าซเรื่อนกระจก”

                วันที่ 3 ธันวาคม พศ. 2563 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการเปิดงาน โครงการ “ปลูกเพื่อเปลี่ยน เพิ่มผืนป่า ลดก๊าซเรื่อนกระจก” ณ ควอเที่ยร์ การ์เดนท์ ชั้น 5 ดิเอ็มควอเทียร์ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยภายในงาน นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำกล้าไม้ มอบเป็นที่ระลึกให้ผู้มาร่วมเป็นพันธมิตรให้กับโครงการฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุด การตลาด เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด คุณพิมพ์ภาวตี พหลโยธิน CEO, WWF ประเทศไทย ดารา นักแสดง ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับจุดประสงค์ของโครงการ พร้อมประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมรณรงค์ การลดใช้ถุงพลาสติก การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มฟื้นที่สีเขียว และร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพลิดชั่น และสื่อออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง

Leave a Comment

Skip to content