กรมป่าไม้ ร่วมรวม DSI ขยายผลขบวนการลักลอบทำไม้มีค่า

                วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ กระทรวงยุติธรรม นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมการแถลงข่าวประเด็นการขยายผลตรวจยึดดำเนินคดีกลุ่มขบวนการลักลอบทำไม้มีค่ารายใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดรายใหญ่ภาคกลาง  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดีเอสไอ ปปส. กรมราชทัณฑ์ ภายใต้ “ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด ครั้งที่ 6/2563” โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้  การเข้าตรวจยึดดำเนินคดีกลุ่มขบวนการตรวจไม้ รายนายสาธิต วิทยาพร  ซึ่งได้ตรวจสอบและพิสูจน์ชนิดไม้ พบว่ามีไม้พะยูง ไม้สัก  ไม้ชิงชัน และไม้มะค่าโมง ซึ่งมีปริมาตร 113.15 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่า 160 ล้านบาท  โดยในประเด็นดังกล่าวกรมป่าไม้ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จะได้ขยายผลถึงแหล่งที่มาของไม้ รวมถึงเส้นทางการเงินของผู้กระทำผิด ต่อไป

                ในการนี้ มีผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเฉลิมชัย  ปาปะทา) เข้าร่วมแถลงข่าวด้วย

Leave a Comment

Skip to content