นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. บรรยายพิเศษในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

          วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม Convention Center โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กทม. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. บรรยายพิเศษในการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. นายพงศ์บุณย์ ปองทองรอง ปกท.ทส. นายอดิศร นุชดำรงค์ รอง ปกท.ทส. นายโสภณ ทองดี อทช. นายอรรถพล เจริญชันษา อปม. รอง อปม. และผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วม

          โดย ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น จำนวน 168 คนจาก 47 องค์กร เข้าร่วมและร่วมแสดวความคิดเห็น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

          ในการนี้ ท่าน รมว.ทส.ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ได้บรรยายถึงความสำคัญของแผนแม่บทและขอบคุณคณะอนุกรรมการที่ได้ร่วมกันจัดทำร่างแผนแม่บทรวมทั้งพร้อมผลักดัน ร่างแผนแม่บทตามที่พี่น้องประชาชนได้เสนอ เพื่อให้ ครม. พิจารณาในการต่อไป

Leave a Comment

Skip to content