นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2563

                วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้องกัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ให้เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้างานด้านต่างๆ ของโครงการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และแผนงานต่างๆ ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ต้องเข้าปฏิบัติงานร่วมกัน โดยกรมป่าไม้มีแนวทางในการดำเนินการตามนโยบาย คทช. อยู่แล้ว และการสำรวจรายแปลงนั้นจะต้องมีขอบเขตที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

                ทั้งนี้ องคมนตรีได้เน้นย้ำนโยบายหลักของมูลนิธิโครงการหลวง คือมุ่งเน้นการดำเนินการให้ถูกต้อง ไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยเฉพาะในการเข้าดำเนินการในพื้นที่สูง และพัฒนาอย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content