นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                เวลา 10.30 น.นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมชาย นุชนานนท์เทพ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ นายวิทยา ณวิพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนรับรองการป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บริเวณป่าชุมชนบ้านเขาแก้ว ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมี  พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธาน พร้อมด้วย  ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

                เวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการในพื้นที่ที่หมดอายุการอนุญาตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายคลองพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

Leave a Comment

Skip to content