องคมนตรี (นายพลากร สุวรรณรัฐ) ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

          วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการฯ และติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายปรมินทร์
วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมป่าไม้ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฯ โดยมี ผู้แทน สจป.1 (เชียงใหม่) สคร. ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ

Leave a Comment

Skip to content