พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ รอดเรือง ณ  หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พันเอก อนุสรณ์ โออุไร รองแม่ทัพและรองผู้อำนวยการศูนย์ฯ ภาค 4 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด

                สำหรับการฝึกอบรมดังกล่าว มีจิตอาสาพระราชทาน ปลัดอำเภอ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมชลประทาน ทสจ. อบจ. เทศบาล อบต. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา นราธิวาส และภูเก็ต จำนวน 100 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ทั้งการป้องกันและควบคุมไฟป่า การปลูกฟื้นฟูป่า การบริหารจัดการพื้นที่ ฯลฯ ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้รับรู้ เกิดความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าไม้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

Leave a Comment

Skip to content