พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสือ

                เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (พื้นที่ลุ่มน้ำ 345) ตามมาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 โดยมี  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มอบ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล เป็นการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินของรัฐในลักษณะแปลงรวม ดำเนินการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  จำนวน 6 พื้นที่ 2 จังหวัด เนื้อที่รวม 48,052-2-62 ไร่ ได้แก่

                1. ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบมและป่าสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 26,655-0-33 ไร

                2. ป่าสวนแห่งชาติ ป่าบ้านนาและป่าทุ่งควายกิน (ต.ชำฆ้อ อ.เขาชะเมา) จังหวัดระยอง เนื้อที่ 21,397-2-29 ไร่

                ทั้งนี้ การมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดระยอง ดังกล่าว มีราษฎรได้รับประโยชน์สามารถอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จำนวน 3,050 ครอบครัว ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

                จากนั้น นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชนและผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มภาคตะวันออก 1 ( ระยอง ฉะเชิงเทรา และชลบุรี )

Leave a Comment

Skip to content