นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรจีวร โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรจีวร โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) จำนวน 30 ผืน ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กลุ่มความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคมเพื่อการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics) เพื่อบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชน ในการจัดการพลาสติกอย่างครบวงจร โดยนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นผ้าไตรจีวร ทั้งนี้ มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ทส. เข้าร่วม ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วม

Leave a Comment

Skip to content