นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการสัมมนาฯ

          วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เครือข่าย ทสม. กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง” ณ อาคารปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดโครงการสัมมนาฯ โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. เข้าร่วม

          สำหรับโครงการสัมมนาดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายผลด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นโดยเครือข่ายภาคประชาชน โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในมิติเชิงพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นได้

Leave a Comment

Skip to content