ทส. ห่วงใยประชาชนรับผลกระทบจากพายุ ‘ซินลากู’ สั่งหน่วยงานในสังกัดจัดกำลังพล ลงพื้นที่ช่วยเหลือด่วน

          จากสถานการณ์พายุ “ซินลากู” ที่ส่งผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และสร้างความเสียหายในด้านทรัพย์สิน และความเป็นอยู่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย โดยมอบให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะ (รถยนต์และเรือ) และกำลังพลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน

          ในส่วนของกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ได้สั่งการให้ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทุกศูนย์ทั่วประเทศ  เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยจัดเตรียมกำลังพล  และยานพาหนะ เช่น รถยนต์ Off Road (ออฟโรด)  รถยนต์กระบะ รถยนต์สี่ล้อกลาง และเรือท้องแบน  เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยทันที ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยได้ดำเนินการเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมช่วยอพยพประชาชน สิ่งของ และสัตว์เลี้ยง โดยใช้รถและเรือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนย้ายสิ่งของ นอกจากนี้ได้จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย สำหรับจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ กรมป่าไม้ได้ให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมและเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 3 (พิษณุโลก) จัดเตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ กำลังพล 20 นาย รถยนต์ Off Road (ออฟโรด) 1 คัน รถยนต์กระบะ 3 คัน รถยนต์สี่ล้อกลาง 1 คัน และเรือท้องแบน 2 ลำ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ อ.วังทอง ซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำเข็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเฝ้าระวัง เตรียมพร้อมช่วยอพยพประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

          ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) ได้ส่งชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้วังเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้น สำหรับในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 (เชียงราย) จัดกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวไฟแม่จัน เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับ อส.อำเภอเวียงป่าเป้า เจ้าหน้าที่ ปภ.จังหวัดเชียงราย และในพื้นที่จังหวัดน่าน หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เวียงสา สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมกับนปพ.เวียงสา , นปป. 13(น้ำสา),นปป. 14(แม่สาคร), นปป. 15(นาสา) และ ชปพ.เหยี่ยวไฟน่าน เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์และยานพาหนะ ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย โดยออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ลุ่มต่ำที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วม พร้อมทั้งได้ร่วมกับทหาร มทบ. 38 , ม.พัน15 เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม และช่วยเหลือเกษตรกรขนย้ายพืชผลทางการเกษตร

           ทั้งนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กำชับกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในแต่ละพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและจัดเตรียมถุงยังชีพ เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่รุนแรงในครั้งนี้ นอกจากนี้ ภายหลังน้ำลดสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติ ก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเคลียร์พื้นที่และทำความสะอาดในภายหลังต่อไป

Leave a Comment

Skip to content