นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน ป่าไม้จ้างแรงงานกลับบ้านเกิด

                วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ตอน ป่าไม้จ้างแรงงานกลับบ้านเกิด  ดำเนินรายการโดย นายอรรทิตย์ฌาน คูหาเรืองรอง ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  NBT

                โดยได้ให้สัมภาษณ์ใน ประเด็น สถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันและหลังภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากไฟป่าและแผนปฏิบัติการป้องกันไฟป่า การจ้างแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  เพื่อช่วยกรมป่าไม้ฟื้นฟูผืนป่า หลังผลกระทบภัยแล้งและไฟป่าในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกรมป่าไม้ได้รับจัดสรรงบประมาณจ้างแรงงานกลับถิ่นฐานบ้านเกิดผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 ให้มีรายได้จากการดูแลฟื้นฟูผืนป่า รวมทั้งได้ตอบข้อสงสัยในกรณีชาวบ้านเข้าไปเก็บหาของป่าในพื้นที่ป่าไม้ด้วย กำหนดออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30-16.55 น.

Leave a Comment

Skip to content