นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี ครั้งที่ 1/2563

                วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะกรรมการการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี และ นายสมศักดิ์  สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังนี้

                หัวข้องานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 124 ปี คือ “124 ปี กรมป่าไม้ สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้”  งานวันสถาปนากรมป่าไม้ จะจัดขึ้น 2 วัน โดยกิจกรรมวันที่ 17 ก.ย. 63 เป็นการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนของกรมป่าไม้ และวันที่ 18 ก.ย. 63 เป็นงานพิธีการต่าง ๆ ซึ่งประธานได้เน้นย้ำเรื่องการซักซ้อมพิธีการ ตลอดจนการดำเนินการในรูปแบบและขั้นตอนต่างๆ  ให้เรียบร้อย  สวยงาม  ประทับใจแก่ผู้ร่วมงานต่อไป  และนายจิระศักดิ์  ชูความดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

                การจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วันที่ 17-18 ต.ค. 63 สำหรับวันที่ 17 ต.ค. 63 ช่วงเช้าจะเพิ่มกิจกรรมการบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ก่อนพิธีสมโภชองค์พระกฐิน และให้จัดเตรียมที่พัก จำนวนผู้เข้าร่วมงาน และจะติดตามความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

Leave a Comment

Skip to content