นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามภารกิจและความคืบหน้าโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

                นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามภารกิจและความคืบหน้าโครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาและอำเภอแม่แจ่ม โดยมีนายปรมินทร์ วงษ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายกมล ยวงใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

                โดยนายปรมินทร์ กล่าวว่า การทำงานของกรมป่าไม้แนวใหม่นั้น เราทำงานภายใต้แนวคิด กรมป่าไม้รักป่า รักประชาชน รวมทั้งการแก้ไขพื้นที่ที่ผิดกฎหมายโดยมาแก้ไขปัญหาร่วมกัน รัฐบาลโดยกรมป่าไม้ก็มีแนวทางช่วยเหลือให้สามารถทำกินได้ เช่นแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นฐาน ภายใต้โครงการสร้างป่าสร้างรายได้

Leave a Comment

Skip to content