นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ลุ่มน้ำปากพนัง

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา​ 09.00  น. นายจิระศักดิ์  ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน​ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องถิ่น​ ผู้นำชุมชน​ จิตอาสาพระราชทาน​ นักเรียน​ นักศึกษา​ และประชาชน​ในพื้นที่เข้าร่วมงานประมาณ​ 500  คน ซึ่งได้ร่วมปลูกป่าชายเลน​  ปล่อยพันธุ์​สัตว์น้ำ​ ทั้งนี้​ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าที่กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั้งประเทศ

Leave a Comment

Skip to content