นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

                เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการยื่นคำขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม จำนวน 62 หน่วยงาน

Leave a Comment

Skip to content