นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ

                วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศด้านที่ดินป่าไม้ ระหว่าง กรมป่าไม้ และ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ และ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และจิสด้า เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

                โดยการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาบูรณาการร่วมกัน ระหว่างกรมป่าไม้กับจิสด้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมทางด้านอาชีพ และสร้างทักษะองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลส่งเสริมองค์ความรู้ตลอดจนทักษะทางด้านการบริหารจัดการด้านพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศต่อไป

Leave a Comment

Skip to content