กรมป่าไม้ จัดกิจกรรมปันสุข รักป่า รักประชาชน ณ เขาถ้ำหมี จังหวัดชลบุรี

          วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจุมพฏ ชอบธรรม ผต.ปม. นายเฉลิมเกียรติ สุดสาคร ชช.สปฟ. นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.สบก. นายสุชาติ กัลยาวงศา ผอ.สวพ. นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผอ.สจป.ที่ 9 (ชลบุรี) และคณะกรรมการศูนย์โควิด-19 ได้ไปจัดกิจกรรมบริเวณโครงการป่าชุมชนบ้านเขาห้ายอด (เขาถ้ำหมี) ม.1 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมีกิจกรรมมอบกล้าไม้เศรษฐกิจ กล้าไม้เกษตร และเมล็ดพันธุ์ไม้เกษตร มอบถุงปันสุขเพื่อใช้ในการดำรงชีพ มอบเจลแอลกอฮอล์ กิจกรรมปลูกไม้มีค่าและไม้เกษตร เพื่อจัดหาแปลงพืชอาหาร กิจกรรมจัดทำฝายต้นน้ำแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ และกิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง

Leave a Comment

Skip to content