นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ Energy5 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD

                เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 63 นายอรรถพล  เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้  บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ในรายการ Energy5 ของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD โดยมี คุณปาจรีย์ สวนศิลป์พงศ์ ผู้สื่อข่าว สัมภาษณ์ในประเด็นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับนำมาใช้ในการดูแลรักษาป่าไม้ ซึ่ง อธิบดีกรมป่าไม้ ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่กรมป่าไม้ได้นำมาใช้ในการดูแลพื้นที่ป่า เช่น

                (1) เทคโนโลยีดาวเทียมมาใช้ในการเฝ้าระวังรักษาป่าหากพบพื้นที่บุกรุกระบบจะส่งสัญญาณแจ้งมายังศูนย์ปฏิบัติการซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและระงับไม่ให้เหตุลุกลาม ตลอดจนนำมาใช้ในเรื่องของการสอบสวน การดำเนินคดี เป็นต้น

                (2) เทคโนโลยีโดรน (Drone) อากาศยานไร้คนขับ นำมาใช้ในการปฏิบัติงานด้านไฟป่า ใช้เพื่อการตรวจสอบการลุกลามของไฟ

การตรวจจับความร้อน วิเคราะห์สถานการณ์ของไฟ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนและเข้าไปปฏิบัติงาน

ได้ตรงจุดและปลอดภัย

                (3) ระบบการตรวจสอบการปลูกต้นไม้โดยการใช้แอปพลิเคชั่น “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยแอปพลิเคชั่น

นี้กรมป่าไม้ ได้สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย โดยตั้งเป้าที่ปลูกต้นไม้ทั่วประเทศ 100 ล้านต้น โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนปลูกต้นไม้ของตนเองได้เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ

                (4) การลงทะเบียนสวนป่าในระบบ e-Tree ซึ่งประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องปลูกไม้เศรษฐกิจสามารถลงทะเบียนต้นไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกและการค้าไม้เศรษฐกิจ

Leave a Comment

Skip to content