นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว “เปิดท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่”

                วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว “เปิดท่องเที่ยวสวนสัตว์วิถีใหม่” โดยมี นายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. พร้อมด้วย ผู้บริหารในสังกัด ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผอ.สจป. ที่ 9 (ชลบุรี) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี

                ตามที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนให้กลุ่มกิจการประเภทต่าง ๆ 14 กิจการ คลายล็อคในระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป สวนสัตว์เป็นหนึ่งในกลุ่มกิจการตามที่รัฐบาลประกาศ องค์การสวนสัตว์จึงได้กำหนดการเปิดให้บริการสวนสัตว์ทุกแห่ง ในวันที่ 15 มิ.ย. 63 นี้ และเพื่อเป็นการคืนความสุขให้แก่ประชาชน ทส. ได้กำหนดให้เที่ยวสวนสัตว์ฟรีทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มิ.ย. 63 โดยมีมาตรการที่องค์การสวนสัตว์กำหนดไว้รองรับการเปิดบริการการเที่ยวชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพ ดังนี้

                1. มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์

                2. กำหนดทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการ โดยมีจุด Check in – Check out ผ่าน www.ไทยชนะ.com

                3. เปิดให้สำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชัน หรือ โทรศัพท์

                4. กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุดบริการภายในสวนสัตว์ตามมาตรการควบคุมโรค

                5. มีจุดวางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณจุดต่าง ๆ รอบสวนสัตว์

                6. เน้นการเปิดให้บริการส่วนจัดแสดงกลางแจ้ง และงดกิจกรรมภายในอาคาร

                7. มีเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมบริเวณจุดทางออก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียน Check out

และเพื่อเป็นการลดความแออัด ในระยะแรก (วันที่ 15 – 30 มิ.ย. 63 ) และในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง สวนสัตว์ทุกแห่งจะมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชม

Leave a Comment

Skip to content