นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบเต้าหู้ไข่ จำนวน 10,000 หลอด

นายจิระศักดิ์  ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้  พร้อมด้วย  นายฐิติพันธ์  จูจันทร์โชติ  ผอ.สำนักบริหารกลาง  นางนันทนา  บุณยานันต์   ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน  นายพฤกษ์  โสโน  ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า  และข้าราชการ ร่วมรับมอบเต้าหู้ไข่  จำนวน 10,000 หลอด  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณโกจญนาท  ศรมยุรา  บริษัท เกษมชัย ซีฟู้ด  เพื่อมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้  โดยการประสานของ ร้อยตรีธนิสร เดชาจือเกร็ด  นำมามอบให้ ณ ห้องโถงชั้น 1  ตึกเทียมคมกฤส  กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content