ทส. เปิดงานวันทะเลโลก ปี 63 ภายใต้ธีม “Innovation for a Sustainable Ocean”

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2563 พร้อมปล่อยทุ่นกักขยะพร้อมกัน 7 พื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด 7 จังหวัด ผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารในสังกัด ทส. ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมฯ

          ในปีนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จับมือกับองค์กรระหว่างประเทศ และพันธมิตรภาคเอกชน จัดงานยิ่งใหญ่ ภายใต้ธีมการจัดงาน “Innovation for a Sustainable Ocean (นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร)” เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมหาสมุทรและทะเล

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “เพียงแค่เจ้าหน้าที่ภาครัฐคงยากที่จะดูแลได้หมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคน รวมทั้งภาคเอกชน และทุกประเทศทั่วโลก ทะเลเชื่อมต่อกันเป็นผืนเดียวกัน ผลจากการกระทำของเรา สามารถส่งผลกระทบไปได้ไกลกว่าที่เราคิด เทคโนโลยีเป็นแค่เครื่องมือช่วยให้การจัดการปัญหาง่ายและรวดเร็วขึ้นเท่านั้น แต่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนที่สุด คือ ปรับพฤติกรรมของเรา เพื่อส่งคืนทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สู่ลูกหลานเรา ต่อไป”

Leave a Comment

Skip to content