กรมป่าไม้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563

                วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 กรมป่าไม้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย  ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563  ประกอบกับวันนี้ (วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563) ตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 โดย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

                สำหรับการทำกิจกรรมครั้งนี้ มีการ ทาสีป้ายกรมป่าไม้ หน้ากรมฯ  ขุดลอกท่อระบายน้ำ การทำความสะอาดภายในสำนักงาน และบริเวณลานสมานมิตร การทำกระบะไม้ เพื่อนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ทำปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้ โดยใช้สารจุลินทรีย์เป็นตัวเร่งการย่อยสลาย (พด.1) รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งไม้หักโค่น บริเวณอาคารและโรงจอดรถ โดยทีมรุกขกร จาก สวพ. กรมป่าไม้  การทำถังรักษ์โลก  โดยใช้จุลินทรีย์ในการช่วยย่อยสลายเศษอาหารและสามารถนำน้ำหมักไปใช้ประโยชน์ได้  ตลอดจนการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันฯ COVID -19

Leave a Comment

Skip to content