พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมถอดบทเรียนสถานการณ์ไฟป่า (AAR) ภายใต้หัวข้อ”การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน”

            พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี  ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมถอดบทเรียนสถานการณ์ไฟป่า (AAR) ภายใต้หัวข้อ”การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน”  พร้อมด้วยนายวราวุธ  ศิลปอาชา  รมว.ทส. และผู้บริหาร ทส.  ตลอดจนนายอรรถพล  เจริญชันษา  อธิบดีกรมป่าไม้  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อบจ.เชียงใหม่  โดยสรปผลจากการประชุมของทุกภาคส่วน  ตั้งแต่วันที่ 19-20 พ.ค. 2563  ในการนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. ได้ตอบข้อซักถามของผู้สื่อข่าว  รวมทั้งมอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง  ในที่ประชุมด้วย

Leave a Comment

Skip to content