ผู้บริหารกรมป่าไม้รวมแบ่งปันความสุขผ่าน “ตู้ปันสุข” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

            นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้. พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้. และนายสุชาติ กัลยาวงศา ผอ.สวพ ร่วมนำอาหารและเครื่องใช้ที่จำเป็นมอบให้เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ผ่านตู้ปันสุข ซึ่งตั้งอยู่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

Leave a Comment

Skip to content