นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมสำรวจความต้องการแหล่งน้ำ

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) มอบหมายให้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมสำรวจความต้องการแหล่งน้ำพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินโครงการนำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 3 สำนักแผนงานและสารสนเทศ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายธีรยุทธ สมตน ผอ.สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์  ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ VDO Conference ไปยัง สจป.ที่เกี่ยวข้องทุกสำนัก

Leave a Comment

Skip to content