การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าอายุมากกว่า 10 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content